Ängslättsparkens Lekplats

Området:
Ängslättsparken ligger i Bunkeflostrand som är ett delområde i Väster (fd Limhamn-Bunkeflo). Det är mest radhus och mindre villor i området. Lekplatsen ligger norr om Gottorpsvägen och öster om Klaghamnsvägen.

Lekplatsen:
Detta är en områdeslekplats med en sandlåda med träbord, fem gungor varav två för bebisar, ett lekhus, två Angry Bird gungdjur och en klätterborg. Omgivet av lite buskar som skärmar av. Finns dessutom bänkar för den som vill sitta ner och pausa en stund

Vi tycker:
Att detta är helt okej för att vara en områdeslekplats och att den nuvarande är klart bättre än lekplatsen som fanns här förut. Bra flyt i lekplatsarkitekturen som gör att leken lätt kan flytta runt på lekplatsen. Lite förvånade över att se Angry Birds där och önskat också att det inte skulle vara så grovt grus. Grovt grus gör ont att få i sin sko.

Vad vi vill ha där:
Cykelparkering

Hitta hit:
Cykel. Cykelvägen mellan Hantverkarstigen och Klagshamnsvägen passerar precis förbi lekplatsen.
Buss 4 mellan Bunkeflostrand och Bernstorp och buss 6 mellan Klagshamn och Toftanäs stannar vid hållplats Bunkeflostrand Centrum som ligger en liten bit från lekplatsen. Följ cykelvägen in i parken, sväng höger och efter en liten, liten stund ser du lekplatsen på höger sida.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Lekplatsen har besökts 20160825

Sannaparkens Lekplats

Området:
Sannaparken ligger i Djupadal som är ett delområde i Väster (fd Limhamn-Bunkeflo). Det är mest radhus och villor från 50-talet och framåt kring lekplatsen. Området ligger väster om Elinelundsvägen, mellan Rudbecksgatan och Inre Ringvägen.

Lekplatsen:
Detta är en områdeslekplats med en sandlåda som har ett träbord, sex gungor varav en för bebisar, två gungdjur, ett stort leklok med rutschkana och en futuristisk inspirerad klätterställning.

Vi tycker:
Att denna lekplats ligger väldigt fint inbäddad i Sannaparken, flera gungor men roligast är den av atomåldern inspirerade klätterställning och det avlånga lekloket av trä. Vi stannade och lekte här längre än vad vi hade räknat med.

Vad vi vill ha där:
Cykelparkering.

Hitta hit:
Cykel. Östanväg, sträckan mellan Bispgatan och Hyllie Kyrkoväg, sväng av med cykeln in på Grevegatan (i riktning mot Sunnanväg)och nästan direkt till höger finns Sannaparken med lekplatsen.
Buss 34 mellan Sibbarp och Norra Hamnen stannar vid hållplats Bispgatan som ligger ganska nära lekplatsen. Följ Bispgatan i riktning mot Norra Hyllievägen och sväng höger in på den andra gatan efter hållplatsen, Grevgatan, och följ den tills du ser Sannaparken på din högra sida.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Lekplatsen har besökts 20120511 och 20160519

Mynters Plans Lekplats

Området:
Mynters plan ligger i Stenkällan som är ett delområde i Öster (fd Husie). Det är mest mindre enfamiljshus som omger lekplatsen. Området ligger mellan Amiralsgatan och Ellenborgsgatan, öster om Agnesfridsvägen.

Lekplatsen:
Detta är en närlekplats med en sandlåda som har ett bord, fyra gungor varav en för bebisar, ett gungdjur och en klätterställning med rutschkana. Träd runt lekplatsen inramar den fint och här finns både bänkar för den som vill sitta ner. Dessutom finns här en stor gräsmatta som lockar för spring och picknick.

Vi tycker:
För att vara en närlekplats är det helt okej. Bäst tyckte vi om klätterställningen som var väldigt varierad och rolig. Denna plats är ett bra stopp på nästa lekplatssafari.

Vad vi vill ha där:
Cykelparkering.

Hitta hit:
Cykel. Cykelvägen längs Ellenborgsvägen, sväng in på Mynters gång och du ser nästan omgående lekplatsen framför dig.
Buss 35 mellan Kvarnby – Gustav Adolfs torg stannar vid hållplats Stenkällevägen som ligger en liten bit från lekplatsen. Från hållplatsen fortsätt gå längs Ellenborgsvägen i riktning mot Videdalsvägen. Sväng höger in på Mynters gång och du ser nästan omgående lekplatsen.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Lekplatsen har besökts 20160512

Fornlekplatsen

Området:
Fornlekplatsen ligger i Käglinge som är ett delområde i Söder (fd Oxie). Det är mest nybyggda villor kring lekplatsen. Området ligger mellan Galgbacksvägen och Söderslätt, där Malmö gränsar till Vellinge Kommun.

Lekplatsen:
Detta är en områdeslekplats med en sandlåda som har ett bord, fyra gungor varav en för bebisar och en kompisgunga, två tungdjur, en gungbräda och en klätterställning. Lekplatsen ligger precis vid en allmänning.

Vi tycker:
Att detta är en ganska ny lekplats som fortfarande känns fräsch. Däremot är det lite svårt att förstå varför det heter Fornlekplatsen, för här finns inget som påminner om forntiden. Bäst tyckte vi om klätterställningen som var väldigt rolig och varierad att klättra på.

Vad vi vill ha där:
Cykelparkering.

Hitta hit:
Cykel. Cykelvägen längs Törringevägen, sväng in på Kopparstjärnasgata och fortsätt där tills du ser lekplatsen.
Buss 32 mellan Östra Hamnen och Käglinge stannar vid hållplats Törringevägen som ligger ganska nära lekplatsen. Från hållplatsen följ vägen söderut och sväng in på Törringevägen. Fortsätt på den i cirka 300 meter och sväng sedan höger in på Kopparstjärnasgata. Efter några meter ser du lekplatsen på din högra sida.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Lekplatsen har besökts 20160512

Fäladsmarkens Lekplats

Området:
Fäladsmarken i Kronetorpsparken ligger i Segevång som är ett delområde i Norr (fd Kirseberg). Det är mest flerfamiljshus från 2010-talet kring lekplatsen. Området ligger söder om Stockholmsvägen, mellan Inre Ringvägen och Östra Fäladsgatan.

Lekplatsen:
Detta är en områdeslekplats med en sandlåda med träbord och en trä-krokodil, fyra gungor varav ingen för bebisar, två gungdjur, en klätternätstriangel, ett lekhus och en avlång klätterborg.

Vi tycker:
Att detta är en bra områdeslekplats med ett modernt tänkande kring hur lekplatsen är utformad. Klätternätstriangeln ligger lite för sig själv men har en stig som leder till gungorna och därifrån leds du vidare in på lekplatsen. Lite väl grovt grus för oss som föredrar finkornig lekplatssand. Annars hade vi en fantastisk lektur hit och anade ett amerikanskt nybyggar/indiantema. Spännande.

Vad vi vill ha där:
Cykelparkering.

Hitta hit:
Cykel. Segeparkssgatan, mellan Östra Fäladsgatan och Kronetorpsgatan, passerar lekplatsen som ligger ungefär på mitten av gatan.
Buss 4 mellan Bunkeflostrand och Bernstorp stannar vid hållplats Kronetorpsgatan som ligger ganska nära lekplatsen. Från Kronetorpsgatan gå in på Segeparksgatan och följ den tills du ser lekplatsen på din högra sida (gatan svänger lite).

Detta bildspel kräver JavaScript.

Lekplatsen har besökts 20160627

Trädgårdslekplatsen

Området:
Trädgårdslekplatsen ligger i naturparken Gyllins trädgård, Östra Skrävlinge som är ett delområde i Öster (fd Husie). Lekplatsen ligger inne i naturparken. Gyllins trädgård var tidigare en handelsträdgård som skapades i början 1900-talet och var på sin tid den största norr om Alperna. Den var i drift ända till 1970-talet. Sedan 2009 har det byggts bostäder i området.

Lekplatsen:
Detta är en temalekplats med trädgård som tema. Här sätts perspektiven på verkligheten på prov med en jättemördarsnigel, stora hinkar, gigantiska insekter och växthus uppe i skyn. Du kan gå balansgång, plantera, ligga i hängmatta och gunga i gungor.

Vi tycker: 
Att detta är en temalekplats som känns modern och där egentligen din egna fantasi som sätter gränsen för vad du vill göra här. Vi hade väldigt roligt med allt som lekplatsen hade att erbjuda. En lekplats för alla sinnen.

Vad vi vill ha där:
Cykelställ och fint trädgårdsväder.

Hitta hit:
Cykel. Cykelvägen mellan Klågerupsvägen och Sallerupsvägen längs Vimmerbystigen passerar förbi Gyllins trädgård där lekplatsen ligger.
Buss 35 mellan Kvarnby och Gustav Adolfs torg stannar vid hållplats Borgnäs som ligger nära lekplatsen. Följ cykelstigen in i parken och du ser lekplatsen på din högra sida. Regionbuss 142 mellan Södervärn och Klågerup och regionbuss 170 mellan Hyllie och Lund Norra Fäladen stannar vid hållplats Gyllins trädgård. Från hållplatsen gå mot parken via Vimmerbyvägen, Väl där ser du en informationstavla och en gångstig av trä som leder dig till lekplatsen.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Lekplatsen har besökts 20160422
Här kan du läsa mer om Trädgårdslekplatsen på Malmö stads sida.

Norra Tyelseparkens Lekplats

Området:
Norra Tyelseparken ligger i Tygelsjö som är ett delområde i Väster (fd Limhamn-Bunkeflo). Tygelsjö by har funnits sedan medeltiden och är numera en förort till Malmö. Det är mest radhus och villor från 70-talet och framåt kring lekplatsen. Området ligger väster om E6/E22 i Malmös södra delar.

Lekplatsen:
Detta är en områdeslekplats med en sandlåda som har ett träbord, fem gungor varav två för bebisar och en för kompisar, två gungdjur, ett horisontellt klätternät och en rutschkana.

Vi tycker:
Att det är en ganska liten områdeslekplats med en bred grusstig mellan lekattraktionerna som delar upp leken på ett underligt sätt. Mest spännande är när du får gå genom buskage för att komma till den delen som har rutschkana. Hade önskat oss mer flyt i lekplatsarkitekturen.

Vad vi vill ha där:
Cykelparkering och roligare lekplatsarkitektur.

Hitta hit:
Cykel. Från Tyelsevägen, sväng in på Vagnmakaregången och sedan vänster in på Edvard Olsgången och du ser lekplatsen nästan omgående på vänster sida men även på högra.
Pendeln 150 mellan Malmö C och Vellinge stannar vid hållplats Tygelsjö Fogsvansgatan. som ligger ganska nära lekplatsen. Följ Fogsvansgatan in i Tyelseparken och sväng vänstervis Vagnmakargången och följ den ända tills du svänger till höger in på Edvard Olsgången och är därmed farmer vid lekplatsen.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Lekplatsen har besökts 20130807