Sandekullsplans Lekplats

Området:
Sandekullsplan ligger i Oxie kyrkby som är ett delområde i Söder (fd Oxie). Det är mest villor och radhus från 1970-talet kring lekplatsen. Området ligger norr om järnvägen och söder om E65.

Lekplatsen:
Detta är en områdeslekplats med en liten sandlåda, tre gungor varav en för bebisar, en gung-MC med sidovagn och en klätterställning. Lekplatsen ligger uppe på en sluttning med fantastisk utsikt över den skånska slätten, Oxie och E65.

Vi tycker:
Att detta är en ganska liten områdeslekplats men med en helt okej klätterställning. Därefter finns det inte mycket mer att skriva hem om när det gäller lekattraktioner. Allra bäst är nog omgivningen med dess fina utsikt. 

Vad vi vill ha där:
Cykel. Cykelparkering och roligare lekattraktioner.

Hitta hit:
Cykelvägen från Oxie stationspark genom Hanehögaparken slutar vid Blekekullsvägen och tvärs över gatan ligger lekplatsen.
Buss 32 mellan Östra Hamnen och Käglinge stannar vid hållplats Kungshögsskolan som ligger några rejäla stenkast från lekplatsen. Gå mot Kungshögsskolan och gå till vänster om skolan och in på Bruksstigen efter en liten bit ser du lekplatsen på väntser sida.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Lekplatsen har besökts 20130617

Annonser

Tingdammsvångens Lekplats

Tingsdammsvången

Området:
Tingdammsvången ligger i Käglinge som är ett delområde i Söder (fd Oxie). Det är mest villor och radhus från 80-talet kring lekplatsen. Området ligger söder om Galgebacksvägen, vid Käglingevägen i de trakter där jordbrukslandskapet Söderslätt börjar.

Lekplatsen:
Detta är en områdeslekplats med en sandlåda som har ett bord, fem gungor varav två för bebisar, ett gungdjur, en klätterställning, ett leklok med vagn och en repstegsborg med ringar. Finns både bänkar och träd att sitta under när man vill pausa.

Vi tycker:
Att vid första anblicken går man kanske inte i gång på lekplatsen men när man väl börjar leka här är det svårt att sluta. Vi hade vansinnigt roligt. Det blir som om de olika lekattraktionerna är stoppstationer som man leker en stund på för att sedan fortsätta till nästa.

Vad vi vill ha där:
Cykelparkering.

Hitta hit:
Cykel. Cykelvägen mellan Käglingevägen och Tingbackevägen längs Tingdammsstigen går precis förbi lekplatsen.
Buss 1 mellan Elinelund och Kristineberg stannar vid hållplats Tingdammen som ligger cirka 100 meter från lekplatsen. Följ Tingbackevägen och sväng vänster in på cykelvägen så ser du ganska omgående lekplatsen.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Lekplatsen har besökts 20140708
*bilden överst vann 
Folkets Parks adventsbilder från Malmö 2014.

Kryddgårdsparkens Lekplats

Området:
Kryddgårdsparken ligger i Kristineberg som är ett delområde i Söder (fd Oxie). Det är mest villor och radhus från 70-talet kring lekplatsen. Området ligger öster om Käglingevägen, norr och väster om Kristinebergsvägen.

Lekplatsen:
Detta är en stadsdelslekplats med en liten sandlåda som har ett träbord, sex gungor varav tre för bebisar, ett gungdjur och en stor klätterborg. Finns även ett bra picknickbord med bänkar.

Vi tycker:
Att detta är en ganska liten stadsdelslekplats och stjärnan är den fantastiska lekborgen. Hur fantastisk? Så pass fantastisk att det är värt att ta sig till denna lekplats enbart på grund av lekborgen. Resten av lekplatsen är ganska ofantastisk.

Vad vi vill ha där:
Cykelparkering och någon mer rolig lekattraktion.

Hitta hit:
Cykel. Cykelvägen som går längs Kryddgårdsparken passerar lekplatsen vid Rosmarinvägen.
Buss 32 mellan Östra Hamnen och Käglinge stannar vid hållplats Fänkålsvägen som ligger en liten bit från lekplatsen. Följ cykelvägen, in mot Kryddgårdsparken. Väl inne i parken svänger du till höger och sedan ligger lekplatsen på vänster.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Lekplatsen har besökts 20140927

Kristinebergsparkens Lekplats

Området:
Kristinebergsparken ligger i Kristineberg som är ett delområde i Söder (fd Oxie). Det är mest villor och radhus från 70-talet kring lekplatsen. Området ligger öster om Käglingevägen, norr och väster om Galgebacksvägen.

Lekplatsen:
Detta är en stadsdelslekplats med en sandlåda som har ett bord, fem gungor varav två för bebisar, ett gungdjur, en futuristisk klätterställning, en klätterborg, litet lusthus och en rutschkana. Dessutom kan du under lekstunden se Oxie vattentorn på en kulle nära lekplatsen.

Vi tycker:
Att detta är en okej stadsdelslekplats. Skulle önska att det fanns en mer sammanhängande lekplatsarkitektur. Nu verkar de olika lekattraktionerna inte riktigt hänga samman vilket stör lekflödet. Det finns dessutom utrymme att skapa mer lekfulla upptåg vilket skulle kunna höja denna lekplats från okej till fantastisk.

Vad vi vill ha där:
Cykelparkering och roligare lekattraktioner.

Hitta hit:
Cykel. Cykelvägen mellan Kristinebergsvägen och Galgebacksvägen längs Svängedammsstigen går precis förbi lekplatsen som ligger inne i Kristinebergsparken nära Galaxgatan.
Buss 32 mellan Östra Hamnen och Käglinge stannar vid hållplats Saffransvägen som ligger cirka 100 meter från lekplatsen. Följ cykelvägen, Svängedammsvägen, från hållplatsen mot Kristinebergsparken.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Lekplatsen har besökts 20140927

Oxievångsparkens Lekplats

Området:
Oxievångsparken ligger i Oxievång som är ett delområde i Söder (fd Oxie). Det är mest radhus från 70-talet och framåt kring lekplatsen. Området ligger öster om Galgebacksvägen och söder om järnvägen.

Lekplatsen:
Detta är en stadsdelslekplats med en cirkelformad sandlåda som har ett träbord, fyra gungor varav två för bebisar, två gungdjur, en lekbil, en klätterställning, en gungmatta och en stor klättertriangel av rep. Lekplatsen är uppdelad i två olika delar där klättertriangeln ligger för sig själv dessutom är platsen omgiven av fält, radhus och en stor kulle. För den som vill sitta ner finns bänkar.

Vi tycker:
Att här är det ganska okej för att vara en stadsdelslekplats. Kanske det hade funnits utrymme till någon mer lekattraktion som hade gett ett bättre flöde i leken men det fungerar nu som det är mycket tack vare att lekplatsen är uppdelad. Även om det kanske låter paradoxalt med bättre flöde genom uppdelning så fungerar det faktiskt här.

Vad vi vill ha där:
Cykelparkering.

Hitta hit:
Cykel. Cykelvägen, Oshögastigen, i riktning mot Blankebäcksskolan leder fram till lekplatsen. Efter det att du cyklat förbi skolan finns lekplatsen på din högra sida.
Buss 1 mellan Elinelund och Kristineberg stannar vid hållplats Oxievångsskolan som ligger en liten bit från lekplatsen. Från Keramikvägen följ cykelvägen som leder in i Oxievångsparken förbi Oxievångsskolan. När stigen delar sig följer du den åt vänster och ser ganska omgående lekplatsen på vänster sida.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Lekplatsen har besökts 20140422

Louisedalsparkens Lekplats

Området:
Louisedalsparken ligger i Käglinge som är ett delområde i Söder (fd Oxie). Det är mest villor och radhus från 1980-talet och framåt kring lekplatsen. Området ligger söder om Galgbacksvägen nära där Söderslätt börjar.

Lekplatsen:
Detta är en närlekplats med en sandlåda som har ett träbord, två gungor och en fjädrad gungbräda. För den som vill sitta en stund och begrunda tillvaron finns bänk. Lekplatsen är omgiven av meterhög buske.

Vi tycker:
Detta är en liten lekplats även med tanke på att den är en närlekplats. Det är en lekplats för dig som behöver en kort paus mellan punkt A och punkt B. Efter tio minuter vill du upptäcka något annat. Vi lovar.

Vad vi vill ha där:
Cykelparkering och fler lekattraktioner.

Hitta hit:
Cykel. Följ cykelvägen längs Tingbackevägen och sväng in på Fjäderbollsvägen. Efter en liten stund ser du lekplatsen på höger sida.
Buss 1 mellan Elinelund och Kristineberg stannar vid hållplats Tingdamman som ligger cirka 100 meter från lekplatsen. Följ Hans Winbergs väg i riktning mot Tingdammsskolan, sväng höger in på Badbollsvägen och sedan nästan genast vänster för att komma in på Fjäderbollsvägen. Lekplatsen ligger på höger sida.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Lekplatsen har besökts 20140708

Käglinge Rekreationsområdes Lekplats

Käglinge Rekreationsområde

Området:
Käglinge Rekreationsområde ligger i Käglinge som är ett delområde i Söder (fd Oxie). Det är mest villor och småhus från 80-talet i närheten av lekplatsen. Området ligger väster om Käglingevägen, mellan Sofiedals- och Krombyvägen.

Lekplatsen:
Detta är en närlekplats med en fyrkantig sandlåda som har ett träbord och litet lekhus, fyra gungor varav en för bebisar, ett gungdjur, en klätterställning och två små stenhästar. Lekplatsen är omgiven av rekreationsområdets skog vilket ger en spännande och intressant känsla.

Vi tycker:
För att vara en närlekplats är den helt okej. Mjuk fin sand att springa barfota i om vädret tillåter. Lekplatsen får ändå förlåta för mest intressant är den omgivande skogen men vi stannar gärna en stund för att gunga och hänga i klätterställningen.

Vad vi vill ha där:
Cykelparkering.

Hitta hit:
Cykel. Cykelvägen mellan Vångavägen och Killevägen genom Käglinge naturområdes cykelväg, Länsmansstigen, går precis förbi lekplatsen ungefär där Killevägen börjar.
Buss 32 mellan Östra Hamnen och Käglinge och buss 144 mellan Malmö C och Trelleborg Övre stannar vid hållplats Törringevägen som ligger knappt 100 meter från lekplatsen. Från hållplatsen följ Käglingevägen söderut och sväng höger in på Killevägen som du följer ända in i Käglinge naturområde. Ganska omgående ser du då lekplatsen på vänster sida.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Lekplatsen har besökts 20140422